Braunrote Stendelwurz (Epipactis atrorubens) © B. Schwarz